Meer informatie

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.  We vullen deze regelmatig aan.

Vraag en antwoord

Wie zijn er bij de ontwikkeling van Junopark betrokken?

Om alle plannen voor Junopark goed op elkaar af te stemmen, werkt de gemeente Den Haag samen met de drie ontwikkelaars die grond bezitten in deze buurt. Dat zijn BPD, AM en NU Projectontwikkeling.

Wat is een gebiedspaspoort?

De verschillende eigenaren van grond en gebouwen in Junopark hebben samen plannen gemaakt, het zogenoemde Gebiedspaspoort Junopark. Zo’n plan zorgt dat alle projecten in een gebied goed op elkaar afgestemd zijn en bij elkaar passen. Het gebiedspaspoort Junopark vormt samen met het omgevingsplan Binckhorst het kader waarbinnen eigenaren en ontwikkelaars in de toekomst kunnen gaan bouwen. 

Wat houdt het participatietraject in?

We vragen omwonenden, ondernemers, bezoekers van Junopark en andere belanghebbenden om mee te denken over twee thema’s: 1) inrichting van de openbare ruimte en 1) maatschappelijke en commerciële invulling van bepaalde gebouwen. Dat doen we via een online peiling, een spreekuur en het online indienen van ideeën via deze website. Dat kon tot 28 oktober.

Hoeveel woningen komen er? En wat voor soort woningen?

Er komen ongeveer 1.100 woningen. Het gaat om huur- en koopwoningen. Van sociale huur en studentenwoningen tot duurdere huur- en koopwoningen. De huurprijzen zullen variëren van circa € 700 tot € 1.000 per maand. De koopprijzen zijn nog niet bekend en mede afhankelijk van de grootte van de woningen.

Wanneer worden de eerste woningen gebouwd en opgeleverd? En wanneer is alles af?

De eerste 200 à 300 woningen en de basisschool met kinderdagverblijf komen er binnen 5 jaar, de rest duurt mogelijk langer. Er zal gefaseerd worden gebouwd. Bij voorkeur wordt de bouw aaneengesloten uitgevoerd. De bouwtijd per complex is zo’n 2 jaar.

Waar komen parkeerplekken? En, zijn dat er voldoende?

Op de plannen is de geldende parkeernorm van toepassing. Er wordt in gebouwde, ondergrondse garages geparkeerd. Daarnaast wordt deelvervoer de komende jaren geïntroduceerd als alternatief voor eigen autobezit en zal het openbaar vervoer in de Binkhorst worden uitgebreid.

Welke voorzieningen komen er in Junopark?

Er komt een basisschool en kinderopvang (kindcentrum). Welke voorzieningen er nog meer komen is nog niet duidelijk. Daarover kunt u meedenken.

Komen er genoeg voorzieningen voor iedereen die hier komt wonen?

Het voorzieningenprogramma geeft zowel inzicht in de ruimtevraag bij de huidige 5.000 woningen als bij een doorgroei naar 10.000 woningen.

Komt er ook groen in de wijk en is dat openbaar toegankelijk?

Ja, dat is zeker de bedoeling. Ook hierover kunt u meedenken. Zo komt er een parkje (benoemd als Binckplek) op de kop van de Jupiterkade.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de (industriële) identiteit van de Bickhorst behouden blijft?

De basis van de ontwikkelingen wordt gevormd door het omgevingsplan. Het omgevingsplan gaat uit van een gemengd woon- werkgebied. Het omgevingsplan bevat verschillende beleidslijnen en instrumenten die het industriële klimaat nastreven. Zoals het behoud en toename van bedrijvigheid en de materialisatie in bijvoorbeeld het handboek openbare ruimte en de Binckplekken.

Ik heb een vraag, opmerking of idee over andere zaken die spelen in het stadsdeel. Waar kan ik terecht?

Als uw vraag, opmerking of idee niet binnen het participatietraject Junopark past, kunt u deze mailen naar stadsdeel Laak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Ik heb een idee dat volgens mij niet binnen één van de twee thema's past. Kan ik dit idee wel indienen?

Jazeker, alle ideeën zijn welkom. Als het niet binnen Junopark past maar wel binnen de Binckhorst spelen we uw idee door naar de juiste persoon.

Andere vraag?

Is het antwoord niet duidelijk of staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Dit project is een samenwerking van Gemeente Den Haag, BPD, AM en NU Projectontwikkeling.