Meedenken

Een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven, wat betekent dat? Hier konden omwonenden, ondernemers en bezoekers van Junopark de afgelopen tijd over meedenken. 

Twee thema’s

Wie woont of werkt in de buurt of hier graag komt, kent het gebied als geen ander. U weet wat behouden moet blijven en wat nog ontbreekt. Daarom vroegen we u mee te denken over de volgende thema's: 1) de inrichting van de openbare ruimte en dan vooral de Binckplek Junopark en de openbare kade, en 2) de maatschappelijke en commerciële invulling van diverse gebouwen. De voorliggende visie is een uitwerking van de kaders vanuit het vastgestelde omgevingsplan. Zo staan gebouwmassa, aantallen en hoogtes vast. 

Wat doen we met de informatie?

De reactietermijn is gesloten. We verzamelen alle ideeën, wensen en aandachtspunten en geven deze mee aan de gemeente Den Haag en de drie ontwikkelaars. De informatie kan worden meegenomen in het gebiedspaspoort en kan worden gebruikt in de uitwerking van de plannen. In hoeverre dat het geval is wordt toegelicht tijdens de slotbijeenkomst op 9 november. Om zo van het Junopark een gebied te maken dat past bij de Binckhorst en aantrekkelijk is voor bewoners, omwonenden, ondernemers en bezoekers.

We maken een rapportage van de resultaten voor de Gemeente Den Haag en de drie betrokken projectontwikkelaars. Deze rapportage plaatsen we ook op deze website. Het kan zijn dat we u in een volgende fase nog een keer uitnodigen om dieper op de wensen en ideeën in te gaan en deze samen uit te werken.

Junopark plan

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ideeën

Laat u inspireren door de ideeën van andere omwonenden, ondernemers of bezoekers. 

Dit project is een samenwerking van Gemeente Den Haag, BPD, AM en NU Projectontwikkeling.