Het Proces

De afelopen tijd hebben omwonenden, ondernemers en bezoekers hun mening kunnen geven over de ontwikkeling van de locatie. Ook zijn veel ideeën ingediend over de invulling van de openbare ruimte en voorzieningen.

Gebiedspaspoort
Het college heeft het gebiedspaspoort in juli 2020 vrijgegeven voor participatie. In september en oktober zijn we in gesprek gegaan met omwonenden, ondernemers en bezoekers over de ontwikkeling van de locatie. Ook konden zijn via een online peiling hun mening geven en op deze website ideeën indienen. Al deze bevindingen worden betrokken bij het definitief maken van het gebiedspaspoort.

De voorliggende visie is een uitwerking van de kaders vanuit het vastgestelde omgevingsplan. Zo staan gebouwmassa, aantallen en hoogtes vast. Tijdens het participatietraject kon worden meegedacht over twee thema's: de inrichting van de openbare ruimte en de maatschappelijke en commerciële voorzieningen van diverse gebouwen.

Definitieve gebiedspaspoort
Over het definitieve gebiedspaspoort zullen we bewoners en bedrijven in de omgeving informeren. Dit wordt vervolgens ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het bevat de kaders voor de fysieke leefomgeving van Junopark.

Samenwerkingsovereenkomst
Daarna kunnen de ontwikkelaars en gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangaan met afspraken over het vervolg van het traject.

Voorlopig ontwerp
Vervolgens wordt het 'Voorlopig Ontwerp' gemaakt, waarin de private, publieke en openbare buitenruimte wordt vastgesteld. Er worden aanvullende afspraken gemaakt over gronduitgifte, beheer en onderhoud.

Omgevingsvergunning
Dan is het tijd voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Nieuwbouw
De nieuwbouw in Junopark zal na 2021 starten, in verband met de nog lopende (tijdelijke) huurcontracten, de benodigde tijd voor de planuitwerking, de procedures en het bouwrijp maken van de grond.

Planning Junopark Den Haag

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Dit project is een samenwerking van Gemeente Den Haag, BPD, AM en NU Projectontwikkeling.